ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Oxygeni Hair Kft. az általa üzemeltetett webáruházban magyarországi forgalomba hozott termékeket értékesít elektronikus úton, az interneten keresztül a https://webshop.oxygenihair.com/  felületen leadott rendelést áll módunkban elfogadni.

Az Oxygeni Hair Kft. kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely az elektronikus kereskedelemhez és az ehhez kapcsolódó csomagküldő kereskedelemhez szükséges engedélyekkel, jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.

Vásárló lehet bárki, aki jelen szerződési feltételeket elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

www.oxygenihair.hu webcímen történő megrendeléssel jelen szerződésben foglalt feltételekkel szerződés jön létre az Oxygeni Hair Kft. mint eladó (továbbiakban eladó) és a megrendelést leadó személy, mint vásárló (továbbiakban vásárló) között.

A vásárló a megrendelés jóváhagyásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri jelen szerződésben foglaltakat.

A vásárló az adatlap kitöltésével a szállításhoz és a számlázáshoz szükséges adatokat adja meg. Az eladó ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki a számlát. A vásárló köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni! A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő valamennyi kárért a vásárló felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az eladó jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni.

A regisztrált adatokat a vásárló bármikor megváltoztathatja, módosíthatja a Fiók menüpontba való belépés után. A szállítási cím csak a megrendelés feldolgozását követő szállítás feldolgozásáig módosítható.

A termékek leírását, az áruk jellemzőit és árát a termékek adatlapján tünteti fel az eladó. Az ár forintban értendő és az Áfá-t tartalmazza!

A termékek ára webshopon történő vásárlás esetén magában foglalja a csomagolás költségét és a biztosítást. A házhozszállítás díja +2000 Ft, 20.000 Ft feletti rendelés esetén ingyen szállítjuk ki a rendelt termékeket!

Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén az eladó jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az eladó jogosult a megrendelést törölni. Az eladó a megrendelés törléséről a vásárlót e-mailben értesíti.

ÁSZF

Egyes, külön megjelölt termékek csak külön, egyedi szerződésben meghatározott feltételek szerint vásárolhatók meg. Ez a jelölés az egyes termékek adatlapján található.

Eladó tájékoztatja a vásárlót, hogy a kínált termékeket beszállítók készleteiből vagy speciális rendelés útján szerzi be.

A megrendelt áruk ára az internetes oldalakon feltüntetetthez képest a megrendelés időpontjában változhat, amennyiben beszállítóink az árfolyam változások miatt mindenkori érvényes árlistát előzetes értesítés nélkül időközben megváltoztatták.

A vásárló a megrendelni kívánt termékeket a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése után a “Kosár” gomb megnyomásával választhat a vásárló szállítási címet és ellenőrizheti a kosár tartalmát. Ezt követően kerül sor a regisztrációra, a vásárló adatainak rögzítésére.

A vásárló a fizetési mód kiválasztása után a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megrendelés megérkezéséről az eladó e-mailben a rendszer által automatikusan generált visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés azonosító számát. Utóbb ezen azonosító számra hivatkozva fordulhat a vásárló az eladóhoz. Ez a visszaigazolás azonban még csak a vásárló megrendelésének megérkezését igazolja, és nem jelenti azt, hogy a termék raktáron található.

A megrendelés feldolgozása során eladó levélben vagy telefonon keresheti meg a vásárlót a teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében. Abban az esetben, ha az eladó a vásárló megrendelését a vásárló megrendelésében foglalt feltételek szerint (pl. megrendelésben szereplő áron, szállítási határidőn belül, stb.) teljesíti, akkor az eladó a megrendelés feldolgozásáról nem köteles e-mailt küldeni a vásárlónak, hanem elegendő a szállítás időpontját és az esetleges egyéb adatokat telefonon egyeztetni a vásárlóval.

ÁSZF

Az eladó általában a megrendelés feldolgozását követő 3 munkanapon belül vállalja a megrendelt termékek kézbesítését. A kézbesítés legkorábbi időpontját a megrendelés feldolgozását követően e-mailben közli az eladó a vásárlóval.

Szállítási módok

Futárszolgálat: a vásárló köteles a küldeményt a kézbesítéskor, kiszállításkor tételesen ellenőrizni és a hiánytalan teljesítést az átvételi elismervény aláírásával nyugtázni. Ezt követően az eladónak nem áll módjában a vásárló hiányosságra vonatkozó reklamációját elfogadni. Ha a csomag a kézbesítéskor sérült, akkor a vásárló köteles jegyzőkönyvet felvetetni a futárral és a küldeményt visszaküldeni. Ennek elmulasztása a vásárló terhére esik.

Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről. Amennyiben az áru kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), akkor köteles az eladó ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni.

Szolgáltatásainkat ajándékutalvány formájában van lehetősége megvásárolni, amit futárszolgálattal vagy e-mailen küldünk ki Önnek. A megjegyzés rovatban tüntesse fel, milyen formában szeretné megkapni utalványunkat (futárszolgálattal vagy online).

A termék ellenértékének megfizetése a szállítás módjától függően az alábbiak szerint történhet: a futárszolgálattal történő szállítás esetén a vásárló a futárnak köteles a vételárat készpénzben megfizetni a termék kiszállításakor számla ellenében vagy a termék átvételét megelőző banki átutalással (ez egy normál banki átutalás az eladó által e-mailben megküldött számla alapján). Ebben az esetben a termék kiszállítására csak azt követően kerül sor, hogy annak ellenértéke megérkezett az eladó bankszámlájára. Bankkártyás fizetési mód választása esetén az oldal automatikusan átirányítja a vásárlót a Simplepay fizetési felületére.

Az eladó az áru tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. Az áru tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a vásárlóra.

A vásárló a szerződéstől a termék átvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Nem gyakorolhatja a vásárló az elállási jogát a vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen a szerzői jogi védelem alatt álló termékek (pl.: hang-, illetve képfelvétel, valamint számítástechnikai szoftver) esetében, ha a csomagolást a vásárló felbontotta.

A vásárló az elállási joga gyakorlását írásban (e-mailben vagy postai úton) köteles az eladónak bejelenteni. Amennyiben a vásárló a termék árát megfizette, az eladó az elállás közlését és a termék visszaszolgál­tatását követő 30 napon belül visszatéríti azt a vásárló által megadott bank számlára történő átutalással. A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgál­tatásával kapcsolatban felmerült költségeket (pl. futárszolgálat díja.)

100%-os elégedettségi garanciát biztosítunk minden termékre, amennyiben a csomagolás legalább 90%-ban az eredeti terméket tartalmazza. Minden visszaküldött terméket kivizsgálunk, és ha megfelelt a feltételeknek, a termék 100%-a visszafizetésre kerül.

A vásárló a terméket az 2045 Törökbálint, Kinizsi Pál utca 29 (GL outlet) található központba köteles visszajuttatni.

Az eladó csak akkor köteles a terméket visszavenni, ha a vásárló azt az eredeti csomagolásban, sérülésmentesen szolgáltatja vissza.

Az eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán nem szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be jelen szerződésben foglalt feltételek vagy más módon kárt okoznak az eladónak.

Az eladó nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

Eladó a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli és tárolja a vásárlók személyes adatait. Az eladó kizárólag a szerződés teljesítése (visszaigazolás, szállítás, számlázás) érdekében szükséges adatokat kér a vásárlóktól. Eladó tájékoztatja vásárlókat, hogy a vásárlók személyi adatait adatbázisában elkülönítve tárolja, az üzemeltetéshez, adatkezeléshez külső személyt (pl.: adatfeldolgozó) nem vesz igénybe.

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vásárlók adatait csak a megrendelés teljesítése és a számla kiállítása érdekében használja fel. Regisztrált ügyfeleink automatikusan feliratkoznak hírlevelünkre, amelyről bármikor le is iratkozhatnak.

Eladó kijelenti, hogy a vásárló adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozónak adja ki (pl. futárszolgálat) az alvállalkozó feladatának teljesítéséhez szükséges terjedelemben. A vásárlónak joga van ahhoz, hogy a tárolt adataihoz hozzáférjen. A vásárló jogosult e-mailben vagy telefonon tájékoztatást kérni a tárolt adatairól.

Az eladó jogosult jelen szerződés feltételeit bármikor egyoldalúan, indoklás és külön értesítés nélkül megváltoztatni, módosítani. Eladó jogosult továbbá a termékek árát és a szállítási határidőket is megváltoztatni, módosítani. A változtatások a www.oxygenihair.hu webáruházban való közzététel időpontjától hatályosak.

Adott megrendelésre a megrendeléskor érvényben lévő általános szerződési feltételeket kell alkalmazni.

Amennyiben az eladó és a vásárló egyedi szerződést köt valamely termék megvásárlására, akkor jelen általános szerződési feltételek csak annyiban alkalmazandóak, amennyiben az egyedi szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kérdés, kérés vagy reklamáció esetén keressen minket bizalommal a info@oxygenihair.com e-mail címen vagy a +36 70 366 0277 telefonszámon.